Развитие на историята

История на CAZN

основополагащ етап

2014 година

Създаден в 2014

2014~2016 година

Разработете 5 основни серии конектори

Етап на развитие

2017 година

Масово производство на продукти, добър пазарен дял на вътрешния и външния пазар

2018 година

Приемете система за управление на качеството ISO9001: 2015, импортирайте ERP система за управление на база данни

2019 година

Подобряване на организационната структура на компанията и разширяване на мащаба на персонала

Етап на зрялост

2020 година

Получава национален сертификат за високотехнологично предприятие, повече от 40 патента

2021 година

Бизнес модел F2B, сертифициран по IATF 16946.

2022 година

Непрекъснато работим върху това